Satavan All In One Phiên bản Hệ thống 11.0-20190712

Thông tin về Satavan All In One instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Dự án
Dự án, Tác vụ
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Odoo Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Odoo Register Saas
Giao diện đăng ký SAAS
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ